Vyhláška č. 542/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Čiastka 152/2011
Platnosť od 30.12.2011 do28.02.2014
Účinnosť od 01.01.2012 do28.02.2014
Zrušený 31/2014 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 - 28.02.2014