Vyhláška č. 541/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Čiastka 152/2011
Platnosť od 30.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2019
Zrušený 367/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 - 31.12.2019

Pôvodný predpis

30.12.2011