Nariadenie vlády č. 54/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2007 Z. z.

Čiastka 21/2011
Platnosť od 01.03.2011
Účinnosť od 02.03.2011 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.03.2011 - 30.04.2018

Pôvodný predpis

01.03.2011