Zákon č. 521/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Čiastka 149/2011
Platnosť od 29.12.2011
Účinnosť od 01.02.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem prvého až tretieho bodu, desiateho bodu a § 293cb v štrnástom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2012.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2012 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2012 - 31.01.2012

Pôvodný predpis

29.12.2011