Opatrenie č. 517/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

Čiastka 148/2011
Platnosť od 23.12.2011 do31.12.2012
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2012
Zrušený 453/2012 Z. z.

OBSAH