Oznámenie č. 507/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi

Čiastka 147/2011
Platnosť od 22.12.2011
Účinnosť do 31.10.2014
Zrušený 289/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2012.

Pôvodný predpis

22.12.2011