Nariadenie vlády č. 50/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí

Čiastka 20/2011
Platnosť od 01.03.2011
Účinnosť od 01.06.2011 do20.12.2019 (za 1 mesiac)