Nariadenie vlády č. 50/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí

(v znení č. 15/2019 Z. z.)

Čiastka 20/2011
Platnosť od 01.03.2011
Účinnosť od 21.12.2019