Nariadenie vlády č. 497/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov

Čiastka 146/2011
Platnosť od 22.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012 do31.03.2018
Zrušený 87/2018 Z. z.

OBSAH