Vyhláška č. 492/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

Čiastka 145/2011
Platnosť od 20.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

20.12.2011