Vyhláška č. 489/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení

Čiastka 145/2011
Platnosť od 20.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012