Nariadenie vlády č. 481/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky

(v znení č. 43/2013 Z. z., 186/2014 Z. z.)

Čiastka 144/2011
Platnosť od 17.12.2011
Účinnosť od 01.07.2014 do14.09.2015
Zrušený 219/2015 Z. z.