Zákon č. 47/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 20/2011
Platnosť od 01.03.2011 do31.12.2012
Účinnosť od 01.03.2011 do31.12.2012
Zrušený 414/2012 Z. z.