Zákon č. 468/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 142/2011
Platnosť od 15.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012 do14.07.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2012 okrem prvého bodu v čl. III, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012. Zákon č. 189/2012 Z. z. posúva článkom V. účinnosť v článku XI. zákona č. 468/2011 Z. z. z 1. augusta 20...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 383/2013 Z. z.(nepriamo), 417/2013 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.07.2013 - 31.12.2013
15.07.2012 - 30.06.2013 189/2012 Z. z.
01.01.2012 - 14.07.2012 Delená účinnosť
15.12.2011 - 31.12.2011 Delená účinnosť