Vyhláška č. 450/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia v znení vyhlášky č. 532/2008 Z. z.

Čiastka 138/2011
Platnosť od 10.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 Aktuálne znenie