Nariadenie vlády č. 436/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Čiastka 134/2011
Platnosť od 03.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH