Nariadenie vlády č. 432/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

Čiastka 133/2011
Platnosť od 01.12.2011 do31.07.2014
Účinnosť od 03.01.2012 do31.07.2014
Zrušený 355/2007 Z. z.

OBSAH