Oznámenie č. 426/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách

Čiastka 130/2011
Platnosť od 30.11.2011
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 26. novembra 2011 v súlade s článkom 2 ods. 1.