Vyhláška č. 423/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky

Čiastka 130/2011
Platnosť od 30.11.2011
Účinnosť od 01.12.2011

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2011 Aktuálne znenie