Opatrenie č. 412/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave sumy rodičovského príspevku

Čiastka 127/2011
Platnosť od 24.11.2011 do31.12.2012
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2012
Zrušený 383/2012 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 - 31.12.2012