Zákon č. 406/2011 Z. z.Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 440/2015 Z. z., 360/2019 Z. z.)

Čiastka 126/2011
Platnosť od 22.11.2011
Účinnosť od 01.01.2020