Zákon č. 406/2011 Z. z.Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 440/2015 Z. z.)

Čiastka 126/2011
Platnosť od 22.11.2011
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 440/2015 Z. z. Aktuálne znenie
01.12.2011 - 31.12.2015