Vyhláška č. 4/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry

Čiastka 3/2011
Platnosť od 06.01.2011
Účinnosť od 15.01.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.2011 Aktuálne znenie