Zákon č. 396/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 277/2009 Z. z.

Čiastka 124/2011
Platnosť od 16.11.2011
Účinnosť od 01.01.2012