Zákon č. 384/2011 Z. z.Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov

Čiastka 122/2011
Platnosť od 10.11.2011
Účinnosť od 01.01.2020