Oznámenie č. 379/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku (Buenos Aires 25. júna 1984)

Čiastka 121/2011
Platnosť od 08.11.2011

379

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku (Buenos Aires 25. júna 1984) (vyhláška č. 191/1988 Zb.) sa skončila 5. mája 2011 v súlade s článkom 8.