Vyhláška č. 372/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou

Čiastka 119/2011
Platnosť od 01.11.2011
Účinnosť od 15.11.2011 do31.12.2015
Zrušený 15/2016 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.11.2011 - 31.12.2015