Zákon č. 350/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 111/2011
Platnosť od 22.10.2011
Účinnosť od 01.11.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2011 Aktuálne znenie