Rozhodnutie č. 347/2011 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 111/2011
Platnosť od 22.10.2011