Nariadenie vlády č. 343/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012

Čiastka 109/2011
Platnosť od 20.10.2011 do31.12.2012
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2012
Zrušený 326/2012 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 - 31.12.2012