Ústavný zákon č. 330/2011 Z. z.Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 106/2011
Platnosť od 18.10.2011
Účinnosť od 18.10.2011

OBSAH