Nariadenie vlády č. 319/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Čiastka 102/2011
Platnosť od 12.10.2011
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2014
Zrušený 543/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 - 31.12.2014

Pôvodný predpis

12.10.2011