Zákon č. 315/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 101/2011
Platnosť od 11.10.2011
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2015
Zrušený 281/2015 Z. z.

OBSAH