Zákon č. 314/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 101/2011
Platnosť od 11.10.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 Aktuálne znenie