Nariadenie vlády č. 300/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 211/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 98/2011
Platnosť od 29.09.2011
Účinnosť od 20.12.2011