Vyhláška č. 277/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja

Čiastka 89/2011
Platnosť od 26.08.2011 do31.12.2011
Účinnosť od 01.09.2011 do31.12.2011
Zrušený 540/2011 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2011 - 31.12.2011