Vyhláška č. 269/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve

Čiastka 86/2011
Platnosť od 18.08.2011
Účinnosť od 01.09.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2011 Aktuálne znenie