Vyhláška č. 268/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách

Čiastka 86/2011
Platnosť od 18.08.2011
Účinnosť od 01.09.2011 do31.03.2015
Zrušený 61/2015 Z. z.

OBSAH