Vyhláška č. 26/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy

Čiastka 14/2011
Platnosť od 10.02.2011
Účinnosť od 15.02.2011