Oznámenie č. 246/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry, športu a mládeže

Čiastka 78/2011
Platnosť od 28.07.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 6. augusta 2011 v súlade s článkom 8 ods. 1.