Vyhláška č. 244/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb

Čiastka 78/2011
Platnosť od 28.07.2011 do30.06.2014
Účinnosť od 01.08.2011 do30.06.2014
Zrušený 577/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2011 - 30.06.2014