Uznesenie č. 237/2011 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 29. júna 2011 o zrušení uznesenia z 15. júna 2011 o pozastavení účinnosti ustanovení čl. I bodu 3 (§ 39 ods. 8) a bodu 10 (§ 123 ods. 3) zákona č. 153/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 75/2011
Platnosť od 26.07.2011
Účinnosť od 26.07.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.07.2011 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

26.07.2011