Zákon č. 187/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 60/2011
Platnosť od 28.06.2011
Účinnosť od 13.07.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.07.2011 Aktuálne znenie