Oznámenie č. 18/2011 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Čiastka 11/2011
Platnosť od 26.01.2011
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

18

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal

rozhodnutie z 20. januára 2011, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

Rozhodnutie je uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 1/2011 a možno doň nahliadnuť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.