Oznámenie č. 18/2011 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Čiastka 11/2011
Platnosť od 26.01.2011
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.