Vyhláška č. 178/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení a rozsahu evidencie na účely dane z emisných kvót

Čiastka 57/2011
Platnosť od 18.06.2011 do31.12.2012
Účinnosť od 20.06.2011 do31.12.2012
Zrušený 414/2012 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.06.2011 - 31.12.2012