Zákon č. 161/2011 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 301/2012 Z. z.)

Čiastka 51/2011
Platnosť od 04.06.2011
Účinnosť od 01.11.2012 do30.04.2014