Zákon č. 161/2011 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 51/2011
Platnosť od 04.06.2011
Účinnosť od 01.07.2011 do31.10.2012