Zákon č. 153/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

(v znení č. 191/2011 Z. z., 237/2011 Z. z.)

Čiastka 48/2011
Platnosť od 26.05.2011
Účinnosť od 26.07.2011