Výnos č. 135/2011 Z. z.Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na oficiálnu rozvojovú pomoc

Čiastka 42/2011
Platnosť od 29.04.2011
Účinnosť od 29.04.2011 do31.12.2015
Zrušený 392/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.04.2011 - 31.12.2015