Výnos č. 134/2011 Z. z.Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o náležitostiach žiadosti o dotáciu, náležitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie a účele dotácie a o náležitostiach výzvy vrátane postupov pri predkladaní programov a projektov oficiálnej rozvojovej pomoci

Čiastka 42/2011
Platnosť od 29.04.2011
Účinnosť od 29.04.2011 do31.12.2015
Zrušený 392/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.04.2011 - 31.12.2015